top of page
Prohlášení

Prohlášení na těchto webových stránkách nebyla hodnocena Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Produkty uvedené na těchto webových stránkách nejsou určeny k diagnostice, léčbě, léčení nebo prevenci jakékoli nemoci.

Všichni návštěvníci tohoto webu souhlasí, že budou vázáni  následující podmínky.
    
PODMÍNKY POUŽITÍ: 
PŘEČTĚTE SI PROSÍM TYTO PODMÍNKY POZORNĚ. PŘÍSTUPEM NA TUTO STRÁNKU A NA JAKÉKOLI STRÁNKY SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI POD NÍŽENÝMI PODMÍNKAMI.
  POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI NÍŽE UVEDENÝMI, NEPŘÍSTUPUJTE NA TUTO STRÁNKU NEBO ŽÁDNÉ STRÁNKY.
© 2005, BOGDANA CORPORATION. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.


Autorská práva na stránkách a na obrazovkách zobrazujících stránky a na informacích a materiálech na nich a v jejich uspořádání jsou majetkem společnosti Bogdana Corporation (BOGDANA), není -li uvedeno jinak.

POLITIKA NÁHRADY
60denní záruka vrácení peněz při prvním nákupu. Platí pro všechny produkty.

OBCHODNÍ ZNAČKY
Ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy a loga použitá a zobrazená na našich webových stránkách jsou našimi registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami a obchodními názvy. Nic na tomto webu by nemělo být vykládáno tak, že uděluje jakoukoli licenci nebo právo používat jakoukoli ochrannou známku nebo obchodní název, bez našeho písemného svolení. Název BOGDANA  nebo naše logo nesmí být jakýmkoli způsobem používáno bez předchozího písemného svolení.

VYUŽITÍ INFORMACÍ A MATERIÁLŮ
Informace a materiály obsažené na těchto stránkách a podmínky a popisy, které se objeví, se mohou změnit. Neoprávněné používání webových stránek a systémů BOGDANA nebo zneužití jakýchkoli informací zveřejněných na webu je přísně zakázáno.

ODKAZY
Tento web může obsahovat odkazy na webové stránky ovládané nebo nabízené třetími stranami (nepřidruženými společnostmi BOGDNA). BOGDANA  tímto se zříká odpovědnosti za jakékoli informace, materiály, produkty nebo služby zveřejněné nebo nabízené na jakýchkoli stránkách třetích stran propojených s tímto webem. Vytvořením odkazu na webovou stránku třetí strany společnost BOGDANA neschvaluje ani nedoporučuje žádné produkty nebo služby nabízené ani informace obsažené na těchto webových stránkách, ani nenese odpovědnost za jakékoli selhání produktů nebo služeb nabízených nebo inzerovaných na těchto stránkách.

BEZ ZÁRUKY
Informace a materiály obsažené na tomto webu, včetně textu, grafiky, odkazů nebo jiných položek, jsou poskytovány „tak, jak jsou“, „jak jsou k dispozici“. Společnost BOGDANA nezaručuje přesnost, přiměřenost ani úplnost těchto informací a materiálů a výslovně se zříká odpovědnosti za chyby nebo opomenutí těchto informací a materiálů. Ve spojení s právními předpisy informace a materiály.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
V žádném případě nebude BOGDANA  nést odpovědnost za jakékoli škody, mimo jiné včetně přímých nebo nepřímých, zvláštních, náhodných nebo následných škod, ztrát nebo výdajů vzniklých v souvislosti s tímto webem nebo jakýmkoli odkazovaným webem nebo jeho používáním nebo nemožností použití jakoukoli stranou nebo v souvislosti s jakýmkoli selhání výkonu, chyba, opomenutí, přerušení, závada, zpoždění provozu nebo přenosu, počítačový virus nebo selhání linky nebo systému.

PŘIHLÁŠKY
Veškeré informace zaslané společnosti BOGDANA prostřednictvím těchto stránek budou považovány za vlastnictví společnosti BOGDANA a společnost BOGDANA bude moci pro jakýkoli účel libovolně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v informacích, které návštěvník těchto stránek poskytne společnosti BOGDANA prostřednictvím tato stránka. Na společnost BOGDANA se nevztahují žádné závazky důvěrnosti týkající se předložených informací.

DOSTUPNOST
Tento web je poskytován pouze pro vaše pohodlí. Není určen k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by taková distribuce nebo použití bylo v rozporu s místními zákony nebo předpisy.

DALŠÍ PODMÍNKY
Některé sekce nebo stránky na tomto webu mohou obsahovat samostatné podmínky, které k těmto podmínkám doplňují. V případě konfliktu budou pro tyto sekce nebo stránky platit dodatečné podmínky.

VLÁDNÍ ZÁKON
Použití těchto stránek se řídí všemi příslušnými federálními zákony Spojených států amerických a zákony státu Kalifornie.

bottom of page